Seniorlån - All information om Seniorlån
Seniorlån

Seniorlån

Ett seniorlån är ett lån inriktat på personer över 60 år som har en säkerhet i form av en fastighet. Seniorlånet är en typ av lån som är amorteringsfritt och dessutom betalar du inga avgifter för räntan på lånet. Ditt seniorlån är inte räntefritt men du betalar inte räntan med kontanter utan lånets storlek utökas successivt eller att räntan ackumuleras under lånetiden.

Villan, fritidshuset eller bostadsrätten används som säkerhet för seniorlånet men också så att lånet kan utökas. De belopp som lånas ursprungligen ökas hela i och med att räntan lägga på lånet.Fördel med seniorlån

Fördel med seniorlån

Många äldre pensionärer eller seniorer har begränsade inkomster men kan ha ganska stora värden låsta i en eller två fastigheter. Kostnaden för att underhålla fastigheterna, ha en god levnadsnivå och kunna göra någon resa kan ofta överstiga de inkomster som seniorer har från tjänstepensionen och andra inkomster.

För att kunna ta ett vanligt bostadslån ställer ofta banken krav på att inkomsterna ett hushåll har ska överstiga alla utgifter inklusive ränta och amortering vilket ofta kan vara svårt för pensionärer. Genom att använda sin förmögenhet som finns i fastigheten kan en senior via seniorlånet leva gott resten av livet även om inkomsterna i den senaste inkomstdeklarationen var begränsade.

Nackdelar med seniorlån

Räntan på ett seniorlån ligger ofta ett par procent över ett bolån. Detta medför om du lånar 1 miljon kronor under 10 år med 5% ränta så blir räntekostnaden över 500 000 kr vilket ska betalas tillbaka efter 10 år.

Om fastigheten ökat i värde kan ni ta ännu ett seniorlån men då måste 500 000 kr gå till att betala räntan och dessutom har ni ökat ert ursprungliga lån med 1 miljon kronor vilket ni inte betalt tillbaka men som ni ska betala ränta på i alla framtid. Det finns en risk att ni hamnar i en skuldfälla om ni börjar ta seniorlån allt för tidigt eller till för stor andel av fastighetens marknadsvärde.