Seniorlån - All information om Seniorlån
Skillnad på ett seniorlån och ett bolån

Skillnad på seniorlån och bolån

Det finns en klar skillnad på ett seniorlån och ett bolån.

För att kunna teckna ett bostadslån ska de inkomster som vi som låntagarna förfogar över att kunna täcka, räntan för ert bostadslån, amorteringen på lånet, omkostander för att sköta huset som övriga kostnader som ert hushåll har. För den som är pensionär kan det ofta vara svårt att ha så stora inkomster vilket gör att det inte är möjligt att ta ett normalt bostadslån utan seniorlån kanske är det enda alternativet.Fördelar med ett bolån framför ett seniorlån

Fördelar med ett bolån framför ett seniorlån

Ett bolån har betydligt lägre ränta än ett seniorlån och bolånets villkor tvingar låntagaren att ha kontroll på sin ekonomi genom att räntan och eventuell amortering ska betalas kontinuerligt. Risken med seniorlånet är att man lånar för mycket pengar som spenderas för snabbt att man efter 10-15 år tvingas flytta ifrån sin bostad utan att ha några pengar kvar.